Search
  • Larisa Vakhnenko

Криваве місто Зеро


В серпні 2015 року відбувся візит делегації ЄС до Києва з метою оцінки стану служби крові України в рамках загальної діяльності щодо реалізації положень у охороні здоров’я, визначених в Угоді про асоціацію між ЄС і Україною. Делегація рекомендувала розробити Стратегію розвитку національної системи крові в Україні, завданням якої повинно бути: «Забезпечення всіх громадян України загальними та рівними можливостями лікування кров’ю, її компонентами та продуктами, що виготовляються з плазми, які відповідають стандартам якості та біологічної безпеки, а також наявність яких повністю задовольняє потреби в даному виді терапії». Крім того, Стратегія повинна визначати основні принципи організаційної структури та механізмів діяльності системи, які мають відповідати стандартам і нормам ЄС...

Стаття у виданні Trigger.

1 view0 comments